יום ג', יג’ בתמוז תשע”ט
לימודי הסייבר, שיחות בישיבה מפי: הרב יצחק נריה, נתן שרנסקי, דב קלמונביץ, אהובה צוקרמן, משה קורדובה, אוולין כהן, לביא כרמון ועוד. שיעורי הגנה עצמית לאור המצב הביטחוני

*אובייקט:PDF3* חשון כסלו בישיבת נעם.pdf

 
 
תכניות הלימודים
אתרי כיתות
מקצועות לימוד
צוות הישיבה
פעילות חברתית