יום ב', יג’ באדר א' תשע”ט

בישיבה התקיים מפגש בין תלמידי הישיבה לבין תלמידי תיכון מקיף גבעת ברנר. המפגש היה בן שלוש "פעימות", בשלב הראשון נפגשו האורחים עם ראש הישיבה הרב אורי ביר להיכרות בסיסית מהי בכלל ישיבה תיכונית, מה דגשיה של ישיבת נעם והצצה והיכרות (גם לאורחים) עם יוסף חיים ברנר והרב קוק. מרכז הביקור היה, מפגש בין התלמידים בבית המדרש של הישיבה, להיכרות ודיון ללא מתווכים ומחיצות, עם דפי הנחיה בסיסיים. המפגש היה מרומם !! תלמידי ברנר יצאו מופתעים ומרוגשים. חלק מהתגובות היו: "אנחנו אחים!", "מפגש מפתיע", "למדתי דברים שלא ידעתי ולא היכרתי", "מרגש". תחושות דומות היו בקרב תלמידי הישיבה שמצפים כבר למפגש הבא. לסיכום המפגש היה "שו"ת", שבו שאלו שאלות פתוחות האורחים את נציגי הישיבה מקרב הצוות החינוכי, היה קשה לנתק את האורחים מבית המדרש. מצפים למפגש הבא.

 
 
תכניות הלימודים
אתרי כיתות
מקצועות לימוד
צוות הישיבה
פעילות חברתית