יום ה', כד’ בסיון תשע”ט
בכל שבוע נשלחים עלוני "קשר משפחתי" לכל תלמידי הישיבה ללימוד שבתי, משפחתי וחמים.

קשר משפחתי עלון 108 - שבועות ופרשת נשא.pdf קשר משפחתי עלון 107 - במדבר.pdf קשר משפחתי עלון 106 - בחוקותי.pdf קשר משפחתי עלון 105 - בהר.pdf קשר משפחתי עלון 104 - אמור.pdf קשר משפחת עלון 103 - קדושים.pdf קשר משפחתי עלון 102 - שביעי של פסח תשעט.pdf קשר משפחתי עלון 100 - מצורע.pdf קשר משפחתי עלון 99 - תזריע ור'ח ניסן.pdf קשר משפחתי עלון 98 - שמיני.pdf קשר משפחתי עלון 97 - צו.pdf קשר משפחתי עלון 96 - ויקרא זכור.pdf קשר משפחתי עלון 95 - פקודי.pdf קשר משפחתי עלון 94 - ויקהל.pdf קשר משפחתי עלון 93 - כי תשא.pdf קשר משפחתי עלון 92 - תצווה.pdf קשר משפחתי עלון 91 - תרומה.pdf קשר משפחתי עלון 90 - משפטים.pdf קשר משפחתי עלון 89 - יתרו.pdf קשר משפחתי עלון 88 - בשלח.pdf קשר משפחתי עלון 87 - וארא.pdf קשר משפחתי עלון 86 - שמות.pdf קשר משפחתי עלון 85 - ויחי.pdf קשר משפחתי עלון 84 - ויגש.pdf קשר משפחתי עלון 83 - מקץ חנוכה.pdf קשר משפחתי עלון 82 - וישב חנוכה.pdf קשר משפחתי עלון 81 -וישלח.pdf קשר משפחתי עלון 80 - ויצא.pdf קשר משפחתי עלון 79 - תולדות.pdf קשר משפחתי עלון 78 - חיי שרה.pdf קשר משפחתי עלון 77 - וירא.pdf קשר משפחתי עלון 76- לך-לך.pdf קשר משפחתי עלון 75- נח.pdf קשר משפחתי עלון 74- בראשית.pdf קשר משפחתי עלון 70 - ניצבים.pdf קשר משפחתי עלון 69 - כי תבוא.pdf קשר משפחתי עלון 68 - כי תצא.pdf קשר משפחתי עלון 67 - שופטים.pdf קשר משפחתי עלון 66 - ראה.pdf קשר משפחתי עלון 64 - ואתחנן.pdf קשר משפחתי עלון 63 - דברים.pdf קשר משפחתי עלון 62 - מטות מסעי.pdf קשר משפחתי עלון 61 - פנחס.pdf קשר משפחתי עלון 45 - ויקרא ופרשת החודש.pdf קשר משפחתי עלון 44 - ויקהל פקודי.pdf קשר משפחתי עלון 43 - כי תשא.pdf קשר משפחתי עלון 42 - תצווה - זכור.pdf קשר משפחתי עלון 41 - תרומה.pdf קשר משפחתי עלון 40 - משפטים.pdf ‏‏‏‏‏‏קשר משפחתי עלון 39 - יתרו.pdf ‏‏‏‏קשר משפחתי עלון 38 - בשלח.pdf ‏‏‏‏קשר משפחתי עלון 37 - בא.pdf ‏‏קשר משפחתי עלון 36 - וארא.pdf קשר משפחתי עלון 35 - שמות.pdf קשר משפחתי עלון 34 - ויחי.pdf קשר משפחתי עלון 33 - ויגש.pdf עלון 32 - מקץ-חנוכה.pdf עלון 31 - וישב.pdf עלון 30 - וישלח.pdf עלון 29 - ויצא.pdf עלון 28 - תולדות.pdf עלון 27 - חיי שרה.pdf עלון 26 - וירא.pdf עלון 25 - לך לך.pdf עלון 24 - נח.pdf עלון 23 - בראשית.pdf עלון 22 - סוכות.pdf עלון 21 - האזינו-ראש השנה.pdf עלון 20 - ניצבים וילך.pdf עלון 19 - כי תבוא.pdf עלון 18 - כי תצא.pdf עלון 17 - שופטים.pdf עלון 16 - ראה.pdf עלון 15 - עקב.pdf עלון 14 - ואתחנן.pdf עלון 13 - דברים.pdf עלון 12 - מטות-מסעי.pdf עלון 11 - פנחס.pdf עלון 10 - בלק.pdf עלון 9 - חוקת.pdf עלון 8 - קורח.pdf עלון 7 - שלח לך.pdf עלון 6 - בהעלותך.pdf

 
 
תכניות הלימודים
אתרי כיתות
מקצועות לימוד
צוות הישיבה
פעילות חברתית