יום ה', כד’ בסיון תשע”ט
במהלך אסיפת ההורים של תלמידי התיכון התקיים סיום מסכת מנחות. ה'סיום' היה מרגש ושמח ונכחו בו הורי התלמידים, המורים והתלמידים.

ביום שני חזינו במראה מופלא כאשר במהלך אסיפת הורים לתלמידי התיכון עצרנו הכל והגענו אל לובי הישיבה כולם, הורים תלמידים וצוות בכדי להשתתף בסיום מסכת מנחות הנלמדת בישיבה במסגרת הדף היומי. היה מרהיב לראות אמהות אבות ובנים מתרגשים ושמחים בשמחת התורה. בשם התלמידים המסיימים אדר גלר (כיתה יב) סיים את מסכת מנחות ויונתן גן-צבי (כיתה ח) פתח במסכת חולין.יישר כוחם של התלמידים המסיימים, הרב נאור גלעד שמלמדם והרב שמחה ויסמן שייסד את הלימוד! לחצו על הקישור לצפיה ב'סיום': סיום מסכת מנחות דף יומי

 
 
תכניות הלימודים
אתרי כיתות
מקצועות לימוד
צוות הישיבה
פעילות חברתית