יום ב', יג’ באדר א' תשע”ט
בימים אלו יוצא פרויקט "מורה לשבת" לדרך בהובלת כיתתו של הרב סבג.

בימים אלו יוצא פרויקט "מורה לשבת" לדרך בהובלת כיתתו של הרב סבג. תלמידי הכתה מתארחים לסעודה אחת בשבת [ערב או בוקר] אצל מורה או איש צוות אחר מהישיבה.לפני כמה שנים עשיתי את הפרויקט הזה עם כמה כיתות שחינכתי, והיה מדהים. התלמידים ומורים כאחד חזרו עם חוויות יפות משבת זו.אני מאמין שמורה ותלמיד שנפגשים בסעודת שבת באווירה ביתית, יוצרים קשר שונה.אני משתדל לשבץ את תלמידי הכיתה לפי מקום מגוריהם. אני רואה בזה גם הזדמנות מיוחדת לחיבור חברתי בין תלמידי הכיתה.תלמידים שבקרבתם גרים אנשי צוות, המארחים חברים משכונות אחרות לשבת, ממילא נוצר קשר חברתי אחר ביניהם. ב"ה יש היענות גדולה מצד אנשי הצוות וכן מתלמידי הכיתה. כבר בשבתות הקרובות בעז"ה אמורים תלמידים להתארח אצל מורים.אשמח שתעודדו את הילדים להשתלב בפרויקט זה למרות שאני מבין שיש תלמידים שמתביישים...כמובן שתוכנית זו אינה חובה... נ.בלא מדובר על שבת ספציפית אלא על פריסה על פני חודשיים

 
 
תכניות הלימודים
אתרי כיתות
מקצועות לימוד
צוות הישיבה
פעילות חברתית