יום ג', יג’ בתמוז תשע”ט
כיתה ז'3 בהובלת המחנך - הרב אייל סבג זכתה לקיים מסיבת "סיומים" של סדרים מועד ונשים וכן זכו לסיים ש"ס משניות כיתתי.

לקראת סיום שנת הלימודים תשע"ט התקיימה מסיבת סיום \ סיומים של כיתה ז'3. היה מרגש לראות את החבורה הגדולה (10 תלמידים!!!) שסיימה לבד סדר מועד ונשים - כל הכבוד!!! היה מרגש לא פחות בסיום ש"ס משניות כיתתי הורים ובנים, בו כל תלמידי הכיתה אמרו ביחד את ההדרן עלך של שישה סדרי משנה!!! תודה רבה להלל סומך היקר על הסיום המקסים של סדר טהרות. ותודה לדניאל פרנק היקר על הנגינה לאורך הערב. יישר כח גדול להורים, על השותפות המדהימה לאורך כל הדרך, בלמידה, בסיומים, בדחיפה של הבנים. שנצליח בעז"ה לחנך את בנינו \ תלמידנו לתורה, למידות טובות וליראת שמיים טהורה.

 
 
תכניות הלימודים
אתרי כיתות
מקצועות לימוד
צוות הישיבה
פעילות חברתית