יום ה', כד’ בסיון תשע”ט
סיום סדר נזיקין ב"בית טובי העיר"
פורסם: 14:02 (11/02/19) ברק קרמר